پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۶ بهمن ماه با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۶ بهمن ماه با استاد مهدی شمشیری
26.01.2011

موضوع اسناد خانه سدان چیست ؟ این اسناد چگونه کشف شدند ؟ و به چه سرنوشتی گرفتار آمدند ؟شنیدن برنامه


گفتگوی ۶ بهمن ماه با استاد مهدی شمشیری (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 29.7 Mb


گفتگوی ۶ بهمن ماه با استاد مهدی شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits