پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
24.11.2010

ادامه گفتار هفته پیش در مورد اثبات سیک زادگی خمینیشنیدن برنامه


گفتگوی ۲۶ آبان ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 26.5 Mb


گفتگوی ۲۶ آبان ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits