پذيرش > Articles en Persan > تحلیل پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوعتحلیل پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوع
04.11.2010

پشت پرده جنجال برنامه ریزی شده در مورد "سکینه"

بطور یکسان و فقط در طول ۲ روز در تمام کشورهای وابسته به آمریکاشنیدن برنامه


تحلیل پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 29.2 Mb


تحلیل پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits