پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
06.10.2010

چگونه انگلستان ترياک را به ايران آوردشنیدن برنامه


گفتگوی ۱۴ مهر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 26.8 Mb


گفتگوی ۱۴ مهر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits