پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
22.10.2010

نقدی مستند بر غلط نویسی تاریخ و کارنامه رضا شاه بزرگ بوسیله حسین مکی (عامل مزدور انگلستان)شنیدن برنامه


گفتگوی ۲۸ مهر ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 27.7 Mb


گفتگوی ۲۸ مهر ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits