پذيرش > Articles en Persan > تحلیل یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در پایگاه طلوعتحلیل یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی در پایگاه طلوع
20.06.2010

اعتراض روسیه به تحریمهای یکجانبه و تهدید به خروج از گروه شش
گفتگو در مورد شرایط دولت موقت یا دولت در تبعیدشنیدن برنامه

تحلیل یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (live)
JPEG - 580 bits

دانلود برنامه

MP3 - 29.3 Mb
تحلیل یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی و بابک خندانی (mp3)
JPEG - 580 bits