پذيرش > Articles en Persan > تحلیل یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوعتحلیل یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوع
06.06.2010

حوادث دریایی نوار غزه و پیامدهای ناگوار آن برای جمهوری اسلامی

هشدار یک تحلیلگر روسی به رژیم آخوندی در مورد سقوط اقتصادی رژیمشنیدن برنامه


تحلیل یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 28.3 Mb


تحلیل یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits