پذيرش > Articles en Persan > بیست و چهارم اسفند ماه زاد روز رضا شاه بزرگبیست و چهارم اسفند ماه زاد روز رضا شاه بزرگ
18.03.2006

بی گمان در تاریخ تحولات اجتماعی ملتها ؛، آنچنان که در نوشتارهای فاقد اعتبار تاریخی و بررسی زندگانی چهره های برجسته و متمایزی که از خدمتگزاران راستین این مرز و بوم بوده اند ، ستم رفته و واقعیتهای ملموس و عینی تاریخی بیرحمانه مورد تحریف و دگرگونی بدون منطق و سفسطه گرانه ای قرار گرفته در هیچ سرزمین دیگر چنین رویدادی پیشینه ی همانندی نداشته است.هنوز هستند یک سو نگران ، کژ اندیشان و روشنفکر نمایانی که با پیورزی و تعصب بیمار گونه ای یکسره خط بطلان بر تمامی دستاوردهای درخشان زمامداری رضا شاه بزرگ می کشند بدون آن که مجال پرسشگری به شنوندگان یا خوانندگان سخنان و نوشته های سخیف و بی پایه ی خود بدهند که شما تا کنون برای ایران چه کرده ا ید؟ با اندکی ژرف نگری و کنکاش در سرشت شخصیتی و کارنامه ی این افراد به سادگی می توان دریافت که به تقریب تمامی آنها در شمار انقلابیون 57 بوده و بدون کمترین احساس مسئولیت ملی با پیروی کورکورانه و گزینش شعار به جای شعور در صف باورمندان و جان نثاران پیر خنز رپنزری " روح الله خمینی " درآمدند ، برخی شان در اعدا مهای انقلابی سالهای سیاه پیروزی جنون ملی نقش محوری و کلیدی داشته و برخی دیگر نیز با خزیدن زیر عبای ارتجاع و صعود از پیکرهای خونین جان سپردهگان در راه پارسایی و غرور ملی و آزادگانی که به حاکمیت توحش و جهل نه گفتند درپی فتح قله های جاه و مقام و مکنت بر آ مدند .

اما غافل از این که روشنای حقیقت همواره چون پرتوی خورشید از تمامی روزنه ها به درون سردابه ها و غارهای تاریک تغافل و بی خبری نیز می تابد و بیداری و ره یافت به حقیقت سهم گریز ناپذیر هر ذهن پویا و جستجوگر است.

با نگاهی به ایران در سال 1300 آنچه مشاهده می شود ورشکستگی ، انحطاط و از هم گسیختگی در تمام زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، بهداشتی ، سیاسی و ساختار جغرافیایی کشور ایران است. بی کفایتی قاجاریه ایران را به قلمرو مستملکات روسیه و انگستان تقسیم نموده است . قرارداد گلستان و ترکمانچای شمال ایران را منطقه ی نفوذ و تاخت و تاز روسها قرار داده و جنوب ایران نیز در حاکمیت بلامنازع شیر پیر استعمار انگلستان است. از جمعیت ده میلیونی ایران آن روزگار بیش از نود درصد از راه دامداری و کشاورزی می زیستند، سلاطین قاجار ملت ایران را در بیسوادی و فقر اقتصادی و فرهنگی مطلق نگهداشته بودند .

1. مهمترین آرمان سرباز مقتدری که اینک سکان اداره ی سرزمینی آشوب زده و قرون وسطایی را در دستهای پرتوان و نیرومند خویش دارد ، تشکیل دولتی مسئول بر پایه ی اصول و موازین آموزشی و اقتصادی و اداری غرب است. نخستین و جسورانه ترین گام با پی ریزی قوه ی قضایی کشور آغاز می گردد. روان شاد داور این مسئولیت مهم را از سوی رضا شاه در مدت چهار ماه با همت و پشتکاری ستایش برانگیز به نیکوترین شکل به انجام می رساند و وزارت دادگستری مدرن با قضات تازه نفس و دارای تحصیلات حقوقی در ایران زاده می شود.

2. احداث شبکه راه آهن سرتاسری با نگرش به فقر اقتصادی آن روز ایران با مالیات غیر مستقیم قند و شکر یکی از ظریف ترین و هوشمندانه ترین شگردهایی به شمار می آید که تنها از یک نابغه سیاسی و اقتصادی همچون رضا شاه بر می آ مد. این پروژه با هزینه ی 120 میلیون دلار در شهریور1317 به پایان یافته و به بهره برداری می رسد.

3. پایه گذاری و پیشبرد آ موزش و پرورش نوین و اجباری نمودن تحصیلات ابتدا یی و متوسطه به جای آموزش مکتبی در مکتب خانه های پوسیده و متحجر که تنها فرزندان طبقات مرفه و درباریان و اشرافزادگان می توانستند ا ز آن برخوردار شوند.

4. زنان پس از1300 سال نادیده انگاشته شدن و محرومیت از حقوق انسانی و مدنی و آموزشی از حقوق اجتماعی و آموزشی برابر با مردان برخوردار شدند .

5. تاسیس دارالمعلمین در سال 1312 و چندین دانشسرای عالی و مقدماتی تا سال 1319 و همچنین تکوین و گشایش آموزشگاههای فنی و تخصصی ، مدرسه نظام ، دانشسرای افسری و دانشکده ی دامپزشکی و به وجود آوردن ارتش منظم و توا نمند.

6. گشایش دانشگاه تهران در سال 1313 و دانشکده های الهیات ، هنرهای زیبا و کشاورزی .

7. برنامه ی زمان بندی شده برای اعزام هر ساله ی صدها دا نشجو به دانشگاههای خارج از کشور.

8. تاسیس وزارت بهداری در سال 1305 و مبارزه ی پیگیر و بی امان برای ریشه کنی مالاریا ، آبله ، تراخم ، کچلی و بیماری های عفونی .

9. تقریبا در همه ی مراکز استانها بیمارستانها و مراکز درمانی ساخته شد از جمله گشایش بیمارستانهای بزرگی مانند بیمارستان هزار تختخوابی پهلوی تهران و تاسیس سازمانهای نیکوکاری مانند شیر و خورشید سرخ ، بنگاه حمایت مادران و کودکان .

10. الغای حقوق کاپیتولاسیونی کشورها در ایران که همانند دیگر اقدامات پیشروانه ی رضا شاه از آرمانهای مشروطه خواهان بود .

11. پایه گذاری فرهنگستان برای جایگزینی واژگان فارسی به جای لغات عربی

12. برگزاری جشن هزاره ی فردوسی در سال 1313 و فرمان رضا شاه برای ساختن آرامگاهی که فراخور منزلت بزرگترین سخنسرای ایران زمین فردوسی هماره جاویدان باشد.

13. به تصویب رسانیدن قوانینی برای حفاری و کشف گنجینه ها و میراث فرهنگی و نگهداری و گرامیداشت آثار باستانی.

14. نجات کشور از ورطه ی ورشکستگی و سقوط اقتصادی و نوسازی نظام مالی کشور و پدیداری نخستین بانک ملی درسال 1306 .

15. بوجود آوردن استقلال اقتصادی و سیاسی کشور که برترین و عالیترین هدف ایرانیان و سران صدر مشروطیت بود. اخراج مستشاران نظامی و اقتصادی انگلستان و لغو کامل قراردادهای نفتی با انگستان .

16. مقابله ی دلاورانه و قاطع با آشوبگران تجزیه طلب در مرزها و نجات ایران از تجزیه و گسست جغرافیایی و تامین و گسترش امنیت پایدار در مرزهای کشور.

آنچه فهرست وار در این نوشتار به آن اشارتی شد تنها بخش کوچکی از گستره ی خدمات میهن پرستانه و ملی گرایانه ی رادمردی است که یکایک ایرانیان اگر درجایگاه داوری بیطرفانه و خالی از بغض و کین و حقارت های روانی قرار گیرند ، خود و فرزندانشان را تا واپسین دم زندگانی وامدا روسپا سمند آن یگانه ی بی بدیل تاریخ هزار و سیصد ساله ی ایران خواهند دانست. رضا شاه را می توان فرزند اندیشه ی پیام آور خرد و میهن پرستی " فردوسی " دانست چرا که او نیز همچون فردوسی بزرگ مهر و دلبستگی فداکارانه به میهن را در پهنه ی کنش ها، کردارها و و سازندگی های میهن دوستانه اش به ما می آ موزد. امروز فرزندان ایران به چنان بینش سترگی ره یافته اند که ارج و حرمت رضا شاه بزرگ و دیگر ایران یاران را به نیکی می شناسند و نام و یاد و راه او را سرلوحه ی عشق به میهن برای آزاد سازی و رهایی ایران از سیطره ی شوم اشغالگران ایران قرار می دهند . شایسته و سزاوار است در روزهای پس از سپیده دم آزادی ایران زاد روز رضا شاه بزرگ در گاهنامه ی ایرانی یکی ازروزهای با شکوه و فرخنده ی جشن و سرور ملی ایرانیان گردد.

درودهای بیکران و ستایش جاویدان بر رضا شاه بزرگ و آرمانها و اهداف والا و غرور انگیز و افتخارآفرین او باد

پاینده و آزاد ایران – برافراشته باد درفش کاویان و پرچم شیر و خورشید نشان – گسترده باد فرهنگ و مدنیت بالنده و شکوفای ایران

ایران – 22 اسفند ماه 7027 آریایی ، 2564 شاهنشاهی ، 13 مارس 2006 میلادی

<img1494|center

بیست و چهارم اسفند ماه زاد روز رضا شاه بزرگ، سردار میهن پرستی و بنیانگزار ایران نوین بر عاشقان ایران خجسته باد

نوشته : سیدخت پارسی