پذيرش > Articles en Persan > فیلترشکن های جدیدفیلترشکن های جدید
17.11.2005

به دنبال موج گسترده و بسيار شديد سانسور اينترنت در ايران، امكان دسترسي كاربران اينترنت در داخل كشور به سايت هاي خبری - سياسی به طور كلی امكان ناپذير شده است. سايت IRAN-RESIST نيز در زمره سايتهايی قرار دارد كه رژيم آخوندی آن را با استفاده از تكنولوژی جديد شركت دلتا گلوبال به شدت سانسور و از دسترس هموطنان در داخل ايران خارج ساخته است .به دليل امكان فيلتر شدن اين سايت در ايران ، هموطنان در برون مرز مي توانند با مراجعه به اين سايت ، آدرس ايميل دوستان و بستگان خود در ايران را ، در جايگاه ويژه اين سايت وارد كنند تا فيلتر شكن هاي جديد به صورت اتوماتيك و كاملا مخفيانه براي دوستانشان ارسال شود. پس از وارد كردن آدرس به صورت روزانه ، متقاضي ايميلي دريافت خواهد كرد كه حاوي جديدترين آدرس فيلتر شكن خواهد بود.

www.sanoobar.com

پس از مراجعه به اين سايت آدرس سايت مورد نظر خود را وارد كرده تا بدان راه يابيد.

توجه داشته باشيد گاهي ممكن است به دليل ترافيک بسيار بالاي سايت ، سرعت عملكرد آن پايين بيايد.

به خاطر داشته باشيد با استفاده از فيلترشكن ، دست سانسور و كنترل هاي دولتي كوتاه خواهد شد و امكان رديابي شما صد در صد از بين خواهد رفت.