پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
01.06.2011

قتل سرتیپ اشراف طوس توسط مامورین ایرانی انگلیسشنیدن برنامه

IMG/mp3/2011-06-01_Shamshiri.mp3
MP3 - 32.6 Mb باربرداري كنيد
گفتگوی ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 32.6 Mb
فتگوی ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits