پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
18.05.2011

مقایسه مظفرالدین شاه و احمد شاه با رضا شاه کبیر
بخش ششم : نقش احمد شاه در امضا " قرارداد تحت الحمایگی " ۱۹۱۹شنیدن برنامه

IMG/mp3/2011-05-18_Shamshiri.mp3
MP3 - 31.8 Mb باربرداري كنيد
گفتگوی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 31.8 Mb
گفتگوی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits