پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
02.02.2011

نمونه‌هایی‌ از خدمات بزرگ رضاشاه به ایران که موجبات دشمنی شدید انگلستان با آن پادشاه بزرگ را فراهم ساخته بود.شنیدن برنامه

IMG/mp3/2011-02-02_Shamshiri.mp3
MP3 - 46.8 Mb باربرداري كنيد
گفتگوی ۱۳ بهمن ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits

دانلود برنامه

MP3 - 46.8 Mb
گفتگوی ۱۳ بهمن ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits