پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه اول دی‌ ماه ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه اول دی‌ ماه ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
22.12.2010

نظر به درخواست شنوندگان : توضیحات بیشتری در مورد علامت فراماسونری و دلایل وجود آنها در آرم سیک‌های هندی، آرم انجمن فراماسونری اخوت و پرچم جمهوری اسلامیشنیدن برنامه

IMG/mp3/2010-12-22_Shamshiri.mp3
MP3 - 29 Mb باربرداري كنيد
گفتگوی اول دی‌ ماه ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits

دانلود برنامه

MP3 - 29 Mb
گفتگوی اول دی‌ ماه ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits