پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
08.12.2010

ادامه گفتار از هفته پیش: در این هفته، شرحی از قتل مصطفی هندی، پدر روح‌الله خمینی، توسط بعضی از مالکین خمین به انتقام شرارتهای او و دلائل بیشتری در مورد بستگی او و خمینی به مذهب سیکهای هندی و همچنین مطالبی راجع به پرچم جمهوری اسلامیشنیدن برنامه

IMG/mp3/2010_12_08_Shamshiri.mp3
MP3 - 28.5 Mb باربرداري كنيد
گفتگوی ۱۷ آذر ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits

دانلود برنامه

MP3 - 28.5 Mb
گفتگوی ۱۷ آذر ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits