پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
01.12.2010

شرحی از دزدیها و شرارتهای مصطفی هندی، پدر روح‌الله خمینی و عضویت او در انجمن فراماسونری اخوّتشنیدن برنامه

IMG/mp3/2010_12_01_Shamshiri.mp3
MP3 - 27 Mb باربرداري كنيد
گفتگوی ۱۰ آذر ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits

دانلود برنامه

MP3 - 27 Mb
گفتگوی ۱۰ آذر ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits