پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
25.11.2010

نقش دولت انگلیس در ایجاد تصوّف به سبک هندی در ایران

و عضویت پدر روح الله خمینی در انجمن فراماسنری اخوّتشنیدن برنامه

IMG/mp3/2010_11_24_Shamshiri.mp3
MP3 - 27.8 Mb باربرداري كنيد
گفتگوی ۳ آذر ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits

دانلود برنامه

MP3 - 27.8 Mb
گفتگوی ۳ آذر ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits