پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
24.11.2010

ادامه گفتار هفته پیش در مورد اثبات سیک زادگی خمینیشنیدن برنامه

IMG/mp3/2010_11_17_Shamshiri.mp3
MP3 - 26.5 Mb باربرداري كنيد
گفتگوی ۲۶ آبان ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits

دانلود برنامه

MP3 - 26.5 Mb
گفتگوی ۲۶ آبان ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits