پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
22.09.2010

شرکت چریک‌های بیرحم فلسطینی در کشتار "میدان ژاله" در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ که به "جمعه سیاه" معروف شد.شنیدن برنامه

IMG/mp3/2010_09_22_Shamshiri.mp3
MP3 - 37.2 Mb باربرداري كنيد
گفتگوی ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits

دانلود برنامه

MP3 - 37.2 Mb
گفتگوی ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits