پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
06.10.2010

چگونه انگلستان ترياک را به ايران آوردشنیدن برنامه

IMG/mp3/2010_10_06_Shamshiri.mp3
MP3 - 26.8 Mb باربرداري كنيد
گفتگوی ۱۴ مهر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری (live)


JPEG - 580 bits

دانلود برنامه

MP3 - 26.8 Mb
گفتگوی ۱۴ مهر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits