پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
13.10.2010

نقش رضا شاه و دیگران دست اندرکاران آن زمان در برکنارشدن احمد شاه

نقدی بر کتاب پر از دروغ اردشیر زاهدیشنیدن برنامه

IMG/mp3/2010_10_13_Shamshiri.mp3
MP3 - 34.9 Mb باربرداري كنيد
گفتگوی ۲۱ مهر ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits

دانلود برنامه

MP3 - 34.9 Mb
گفتگوی ۲۱ مهر ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits