پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
03.11.2010

حقیقت داستان سلمان رشدی توسط خمینی،

زیانهایی که از این فتوای نابخردانه نسیب ایران شد،

و منافعی که انگلستان و سلمان رشدی از این فتوا بردند.

(بخش دوم)شنیدن برنامه

IMG/mp3/2010_11_03_Shamshiri.mp3
MP3 - 25.8 Mb باربرداري كنيد
گفتگوی ۱۲ آبان ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits

دانلود برنامه

MP3 - 25.8 Mb
گفتگوی ۱۲ آبان ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits