پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
27.10.2010

حقیقت داستان سلمان رشدی توسط خمینی،

زیانهایی که از این فتوای نابخردانه نسیب ایران شد،

و منافعی که انگلستان و سلمان رشدی از این فتوا بردند.

(بخش اول)شنیدن برنامه

IMG/mp3/2010_10_27_Shamshiri.mp3
MP3 - 43.2 Mb باربرداري كنيد
گفتگوی ۵ آبان ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits

دانلود برنامه

MP3 - 43.2 Mb
گفتگوی ۵ آبان ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits