پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۹ با استاد مهدی شمشیری
22.10.2010

نقدی مستند بر غلط نویسی تاریخ و کارنامه رضا شاه بزرگ بوسیله حسین مکی (عامل مزدور انگلستان)شنیدن برنامه

IMG/mp3/01_Shamshiri_2010_10_20.mp3
MP3 - 27.7 Mb باربرداري كنيد
گفتگوی ۲۸ مهر ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (live)


JPEG - 580 bits

دانلود برنامه

MP3 - 27.7 Mb
گفتگوی ۲۸ مهر ۱۳۸۹ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits